Plan zajęć w sezonie letnim  czerwiec – wrzesień

Plan zajęć w sezonie zimowym   październik  – maj