Poniżej zamieszczamy przykładowe grafiki zajeć.

Przykładowy plan zajęć w sezonie letnim  czerwiec – wrzesień

Przykładowy  plan zajęć w sezonie zimowym   październik  – maj